headerbg-behandlinger

Behandlinger og undersøgelser

På kirurgisk klinik udføres der undersøgelser og behandlinger indenfor det kirurgiske speciale og det kirurgisk gastroenterologiske speciale (kirurgisk mave-tarm sygdomme). Dette gøres indenfor den ramme som overenskomsten med regionen byder os. De fleste undersøgelser og behandlinger er kort beskrevet her på hjemmesiden og der findes patientvejledninger til de enkelte procedurer, som indeholder den nødvendige information og vejledning forud for den enkelte undersøgelse. For de fleste procedurer er der videoer som giver en god  informations om hvorledes vi arbejder på klinikken.

Der er et stigende krav, dels fra regionerne dels fra samfundet generelt, til større patientsikkerhed og sikring af kvalitet i sundhedsvæsenet i almindelighed og således også i speciallægepraksis. Det er ikke sådan at der ikke er sikkerhed eller kvalitet i speciallægepraksis – det har der altid været, endda en meget høj kvalitet og meget få komplikationer kan tilskrives aktivitet i speciallægepraksis.

Det har dog ikke tidligere være dokumenteret og det er som led i denne kvalitetsforbedring, sikring og dokumentation at der skal bruges mere tid til den enkelte patient og til at indhente og dokumentere relevante sundhedsinformationer.

På kirurgisk klinik vil der derfor i stigende omfang tilbydes konsultationer forud for de enkelte mere specifikke undersøgelser eller behandlinger som din egen læge har henvist dig med. Corona pandemien har medført at vi har ændret for konsultationer til telefon konsultationer og video konsultationer forud for undersøgelserne og behandlingerne.

Alle der er henvist fra deres praktiserende læge kan henvende sig og få tid til en konsultation hvor det vil blive afklaret hvilke undersøgelser og  hvilke behandlinger der skal iværksættes.

Kirurgisk Klinik SagaNordic tager sig primært af sygdommen og tilstande som kræver klinisk objektiv undersøgelse. Ved  telefon eller video for konsultationen vil din sygehistorie og dine aktuelle symptomer blive gennemgået. Der vil blive aftalt tid til en  klinisk objektiv undersøgelse og herefter blive tilrettelagt et forløb der passer ind i din hverdag, med så få omkostninger (ex sygedage mm) som muligt.

Risici og komplikationer til undersøgelserne og behandlingerne vil blive gennemgået. Der udleveres skriftlig information og skal der foretages kikkertundersøgelse af tyktarmen (coloskopi) eller endetarmen og nederste del af tyktarmen(sigmoideoskopi), vil der blive lagt recept ud på apotekets server med det nødvendige udrensningsmedicin. Denne udrensning er således gratis.