headerbg-behandlinger

Alment kirurgiske undersøgelser

De fleste alment kirurgiske lidelser behandler vi direkte efter henvisning fra din praktiserende læge og du kan som oftest få tid direkte til operation. Der kan dog være tilfælde hvor behandlingen forudgåes af en forundersøgelse som fx ved operation for lyskebrok og åreknuder etc. I forbindelse med forundersøgelse kan vi også med ultralyd påvise sygdomme i bløddele og vi har også mulighed ultralydsvejledt at udtømme betændelse i bryst etc. Under afsnittet om almen kirurgi kan du se de hyppigst forekommende sygdomme / tilstande, som vi behandler på klinikken.