headerbg-behandlinger

Coloskopi

Moderne videokikkertundersøgelse af hele tyktarmen og endetarmen, kaldes coloskopi.

Undersøgelsen afdækker sygdomme i tyktarmen, såsom betændelsestilstande, kræftsygdomme, polypper, udposninger, forsnævringer etc.

Det er en omfattende undersøgelse og derfor lægges der altid en lille nål i armen således at der eventuelt kan gives let bedøvelse og smertestillende. Du bliver monitoreret løbende under undersøgelsen, får målt blodtryk, puls og ilt koncentrationen i blodet. Under undersøgelsen blæses der luft eller kuldioxid ind i tarmen således at den er udspilet og der fås en god oversigt over slimhinden og eventuelle forandringer i denne.

Der kan tages vævsprøver fra tarmen i forbindelse med undersøgelsen. Dette kan ikke mærkes og er ufarligt. Der kan også foretages indgreb på tarmen gennem kikkerten, coloskopet. Hvis vi ved undersøgelsen finder polypper kan de i langt de fleste tilfælde fjernes i samme undersøgelse.

Vævsprøver og polypper sendes altid til nærmere undersøgelse på patologisk afdeling på hvidovre hospital. Svarene fås ca. 10 dage efter og ved undersøgelsens afslutning aftaler vi hvorledes at du får svaret. Oftest er det ved en opfølgende telefonkonsultation, via email eller en konsultation.

Forud for undersøgelsen skal tarmen udrenses.(Se patient vejledningen her).Vi har lavet en video om undersøgelsen som vi anbefaler at man ser inden.

Ofte foretages der en forundersøgelse forud for coloskopien. Her gennemgår vi årsagen til at undersøgelsen skal udføres og der foretages en almen klinisk undersøgelse og der bestilles eventuelle blodprøver og afføringsprøver forud for undersøgelsen. Vi gennemgår dine  eventuelle tidligere sygdomsforløb og undersøgelser og specielt gennemgår vi din medicin. Hvis du får blodfortyndende medicin aftaler vi om du skal pausere med denne eller om du skal have en anden blodfortyndende medicin i forbindelse med undersøgelsen og behandlingen. I de fleste tilfælde skal du bare fortsætte med din medicin som du plejer.

Risiko for komplikationer i form af blødning fra tarmen eller perforation af tarmen er velkendte men heldigvis meget sjældne.