Skip to content

44 94 85 37

Mandag - fredag kl. 9-15

headerbg-personale

Om klinikken

Tidsbestilling

Klinikken har åbent for tidsbestilling man-tirs samt tors-fredag mellem kl. 9.00 og 15.00

Onsdage er telefonen lukket for tidsbestilling. Du kan endnu ikke selv bestille tid via email, men du kan skrive til os og oplyse dit telefon nummer så kontakter vi dig hurtigst muligt. Du kan skrive til os her

Klinikkens tlf. 44 94 85 37

Overenskomst med den offentlige sygesikring

Kirurgisk Klinik har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder at undersøgelse og behandling er gratis for dig efter henvisning fra din praktiserende læge.  Når du henvender dig for at bestille tid, tager vi henvisningen ned fra det såkaldte henvisningshotel på internettet.

Her kan vi se hvad din praktiserende læge har skrevet og dette danner grundlag for den indledende visitation og planlægning af din konsultation og undersøgelse. Du bedes medbringe dit sygesikringskort når du kommer til klinikken.

Privatpatienter, ventelistepatienter og forsikringspatienter

Kirurgisk klinik har aktuelt ingen aftale med regionerne om behandling af patienter som via ventetidsgarantien kan blive behandlet i privat regi. Kirurgisk klinik har aktuelt heller ingen aftaler om behandling af forsikringspatienter. Privatpatienter henvises til andre privathospitaler eller de kan ved en konsultation med deres egen læge få afklaret muligheden for at blive henvist til behandling i speciallægepraksis.

Ventetider

Klinikken har kort ventetid på såvel konsultationer, undersøgelser og operationer. Vi bestræber os på at vurdere den enkeltes behov for hurtig behandling bedst muligt. Når du vælger at blive udredt og evt. behandlet på kirurgisk klinik accepterer du ventetiden til du kommer til klinikken.

Den dag du kommet til konsultation eller til undersøgelse/behandling kan der forekomme ventetid på dagen.  Dette skyldes at vi arbejder med  mennesker som alle er forskellige, og at vi vælger at bruge den tid der skal til, for at udføre undersøgelser og behandlinger bedst muligt.

Vi har stor forståelse for at alle har et stramt hverdags program og derfor ikke er interesseret i at sidde og spilde tiden i et kedeligt venteværelse.

Vi opfordrer dig til at medbringe godt læsestof, eller arbejds PC, så tiden kan anvendes som du finder relevant.

Hvis du ikke kan accepterer disse forhold beder vi dig om finde en anden behandler. Listen over speciallæger i kirurgi kan findes på www.sundhed.dk

  • Konsultation / forundersøgelse:  1 uge
  • Kikkertundersøgelse af mavesækken (gastroskopi)  1 uge
  • Kikkertundersøgelse af tyktarmen (sigmoideoskopi og coloskopi)  2  uger
  • Fjernelse af modermærker, fedtknuder etc. 3  uger
  • Operation af fx brok og åreknuder i lokalbedøvelse 3 uger

Ved klinisk begrundet mistanke om kræft følges retningslinier beskrevet af sundhedsstyrelsen. Såfremt vi i den aktuelle situation ikke kan leve op til dette bedes du henvende dig til anden kirurgisk speciallægepraksis eller blive henvist til sygehuset af din praktiserende læge.

Ferielukning

Klinikken har lukket i sommerferien i ugerne  29, 30 og 31, i efterårsferien i uge 42 og er desuden lukket mellem jul og nytår, uge 52 samt vinterferien uge 7. Herudover kan der være lukket på andre dage afhængig af deltagelse i kurser og kongresser for personalet.

Patientsikkerhed, tilsyn fra Sundhedsstyrelsen og akkreditering

Den offentlige patientforsikring dækker alle  patienter der undersøges og behandles i klinikken. Hvis der under en undersøgelse eller en behandling opstår en skade på patienten, en komplikation, som er mere end man forventeligt ville kunne tåle, har man ret til erstatning via patientombuddet.

Klinikken følger alle retningslinier og krav fra det offentlige og er underlagt tilsyns fra Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen. Klinikken er godkendt begge steder og rapporter kan se på tilsynsmyndighedernes hjemmesider.

De kliniske retningslinier som udstedes af de faglie selskaber og sundehedsstyrelsen følges og efterleves. Instruks, manualer og procedure for dette forefindes i klinikken.

Klinikken kirurgisk instrumenter renses og vaskes efter gældende retningslinier og der foretages sterilisation af de pakkede instrumentet i Melag Autoklave som er anerkendt og godkendt til formålet. Der tages regelmæssigt sporeprøver fra autoklaveringsprocessen som sendes til Statens Serum Institut og der udstedes analysecertifikat. Daglig anvendes indikatorer der sikrer kontinuerlig overvågning. Der er årlig vedligeholdelse og service på autoklaven.

Endoskoperne vaskes og desinficeres i speciel endoskopvaskemaskine.

Sundhedsstyrelsen har været på tilsyn i klinikken den 22. 05 2015. Kirurgisk klinik opfylder de generelle og specialespecifikke målepunkter, som påkrævet.Se rapporten her.

Akkrediteringsprocessen for speciallægepraksis er i gang og Kirurgisk klinik havde survey besøg i august 2016. I første omgang fik vi  midlertidig akkrediterings status men har nu, dec.2016 fået Akkrediteringen helt på plads. Årsagen til at vi kun blev midlertidig akkrediterert skyldes en fejl fra vores IT leverandør med vores elektronisk patientjournal. I forbindelse med diverse omlægninger havde udbyderen fjernet den krypterede og sikre linie til indrapportering til sundhedsdatanettet hvorfra vi kan koble os ind på hernie databasen. De har taget 1 1/2 år at finde fejlen, og det er ikke nogen hemmelighed at vi er ualmindelig skuffede over IT folkenes manglende forståelse og engagement i at løse kundens problemer.

Parkering

Der er gratis 3-timers parkering parkering i Struergade og Carl Gustavs Gade samt mulighed for langtidsparkering ved Banestrøget bag Høje Tåstrup Station.

Scroll To Top