Corona pandemien berører Kirurgisk Klinik SagaNordic

Alle er berørt af pandemien med ny corona virus- Covid-19.

Den er vi også berørt af her på kirurgisk Klinik SagaNordic.

Speciallæge praksis er omfattet af sundhedsstyrelsens definition som en af samfundets  “kritiske funktioner” og derfor holder vi forsat klinikken åben og udfører de fleste af de planlagte undersøgelser og behandlinger.

Vi har, for at mindske risikoen for at sprede infektionen, ændret i en del tider for at skabe mere plads og tid i vores daglige flow af patienter.

For at smitterisikoen ikke øges i venteværelset er der derfor kun plads til max. 4 ad gangen i vores venteværelse. Vi anmoder derfor om at pårørende kan vente i deres biler eller et andet sted i området og kun komme ind når det er allermest nødvendigt. Inden man bliver kaldt ind er der mulighed for at vaskehænder på toilettet ved venteværelset. Der er mulighed for anvende håndsprit inden man kommer ind. Vi anmoder venligt om man ikke tager håndspritten med hjem- det skete faktisk en dag  at der var  en som havde taget håndspritten med sig.

Vi har også fjernet blade, aviser, magasiner mm fra venteværelset –  det er således lidt spartansk og vi opfordrer til at man tager sin egen bog med hvis vi skulle være lidt forsinket.,

I starten af Covid-19 udbruddet i DK blev sundhedsvæsenets aktiviteter reduceret til fortrinsvis at varetage kritiske funktioner. Kirurgisk Klinik SagaNordic  har hele tiden fungeret men med ændret fokus. Undersøgelser og behandlinger der kunne vente er blevet udsat. Undersøgelser og behandlinger som er vigtige og uopsættelige er blevet fuldført.

Her på Kirurgisk Klinik SagaNordic har det medført vi forsat har undersøgte patienter med mistanke bl.a. kræftsygdomme, pt med blødninger fra tarmen,  akutte og halv akutte mavesmerter, akutte infektioner i og omkring endetarmen, samt infektioner i hud og under hud hvor der er behov for kirurgisk behandling.

Da størstedelen af vores aktivitet er endoskopiske undersøgelser(kikkertundersøgelser af mave-tarm systemet) er vi tæt på patienterne.

 

Normal gastroskopi uden maske og visir.

Specielt ved kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Gastroskopi er en aerosolproducerende procedure og det er en højrisiko procedure for at overføre smitte fra patient til undersøgeren. Derfor er vi iført beskyttelsesudstyr. De samme gælder ved  undersøgelse af endetarm og tyktarmen da det er vist at corona kan overføres via aerosoler fra tarm systemet.

Gastroskopi fuld beskyttelsesudstyr

Gastroskopi  under pandemien med fuld beskyttelsesudstyr

Ved almindelige kliniske undersøgelser har vi handsker og maske på  og ved samtaler er vi 1,5-2 meter fra hinanden.

Vi vil såfremt vi har værnemidler nok tilbyde at patienterne får maske på mens de er i klinikken.

En del kontroller er erstattet af telefon konsultationer og snart også videokonsultationer. Vi arbejder på løsninger for dette.

Seneste melding fra sundhedsmyndighederne er at vi i forbindelse med genåbningen af samfundet skal have normal drift i speciallæge praksis – dog med forsat hensyntagen og ved forsat at overholde de smitte nedsættende foranstaltninger som er taget i anvendelse.

Vi kontakter  derfor alle patienter dagen før for at høre om de har tegn på smitte  og om de har feber.  Man skal måle temperaturen for at afgøre om man har feber.  Vi kræver at alle vores patienter måler temperaturen dagen før og hvis de har feber,  da melder afbud hurtigst muligt.  Vi udsætter undersøgelsen/behandlingen indtil man er rask.

Symptomer på COVID-19  er;

Feber, besvær med vejrtrækningen hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen.

Patienter med disse symptomer henvises til almen praksis som vil sørge for at der bliver testet for  corona smitte.

Patienter som skal have udført en gastroskopi vil blive teste for corona inden undersøgelsen. Dette er i følge sundhedsstyrelsens nye retningslinier som vi følger. Det sker på den måde at vi rekvirerer en svælgpodning på laboratoriet og at patienten selv skal bestille en tid til denne prøve. Dette sker ved at booke en tid på internete via www.coronaprover.dk 

Man skal bruge NemId når bestiller tiden.

Når vi kalder patienten ind giver vi ikke hånd og vi holder god afstand. Det er meget beklageligt at vi er er i en situation hvor vi ikke kan hilse ordentligt på vores vanlige måde. Vi  understreger at det på ingen måde må opfattes som uvenlighed for vores side men udtryk for at vi følger og rette os efter anvisninger fra myndighederne. Vi står fuldtud bagved de initiativer der er taget for at dæmpe smitte hastigheden og på denne måde holde epidemien i danmark under kontrol.

Vi følger råd og vejledning fra sundhedsstyrelsen for speciallæge praksis som kan læses her.

Se den  nyeste opdatering om pandemien på sundhedsstyrelsen hjemmeside.