Vi uddanner kirurger – Tillykke til capacare

CapaCare -10 års jubilæum – et stort tillykke.

Af Peter Bo Jørgensen.

Vores gode samarbejds partner CapaCare  fylder 10 år. Det bliver fejret dels med en graduations ceremoni d 23.10 på Masanga hvor 239 ny uddannede kirurger i landet vil blive taget i ed ved en storstilet ceremoni på Masanga. 10 år´s jubilæet skulle også være fejret  i Trondheim d 25. November hvor der bliver afholdt et internationalt symposium om Global Surgery og vores gode læge dr. Alex forsvarer sin PhD afhandling  d 24. november.

(PhD defence: Alex van Duinen with the topic: “Caesarean Sections in Sierra Leone: An Evaluation in the Light of the Lancet Global Surgery Indicators”. ) Fejringen I trondheil er desværre aflyst pga Corona peidemien som er blusset op igen i Norge såvel som herhjem.

Et fantastisk  stor arbejde gennem årene der har gjort at Sierra Leone har kvalificerede og dygtige kirurger til arbejde på landets hospitaler. Programmet er anerkendt og nu  ved at blive implementeret som del af landets egen uddannelse i kirurgi og fødselslære, pædiatri(børnesygdomme) og intern medicin og almen medicin. En ny skole i Makeni varetager de først 2 år af uddannelsen og CapaCare varetager den praktiske og teoretiske uddannelse i  de efterfølgende 2 år i kirurgi og fødselslære(obstetrik) og ministeriet varetager det sidste år med et Housemanship´s forløb på de  større regerings  hospitaler i Freetown.

Capacare udgiver en jubilæums bog og i den forbindelse har de løbende bragt interviews med mange  forskellige mennesker som på en eller anden måde har været eller forsat  er involveret i arbejdet med CapaCare . I den forbindelse  blev jeg bedt om at give mit bidrag og det gengiver jeg her.

Jeg blev bedt om beskrive min rolle i Masanga Hospitalet og hvad min rolle er eller har været i relation til CapaCare og fortælle om den vigtigste indflydelse CapaCare har haft på Masanga hospitalet. Jeg blev ligeledes bedt om en personlig  historie og angive nogen fremtids ønsker eller forhåbninger for CapaCares fremtid.

Her er mit bidrag til historien;

Min rolle i Masanga Hospitalet er at jeg sidder med i den internationale bestyrelse, MHRP international Board.  Jeg er stifter af projektet som startede i 2006 da vi genåbnede Masanga Hospitalet. Forud for åbningen var der gået et år med forhandlinger mellem den danske gruppe, Masanga.dk og MOHS samt en mindre velgørende organisation fra UK, SLAA (Sierre Leone Adventist Abroad.)

Det har været en del  af strategien for Masanga Hospitalet at sikre bæredygtigheden gennem etablering af en række sundhedsuddannelser. Uddannelser  som skulle medvirke til at

lokalbefolkningen fik kompetencer til selv at kunne drive og håndtere hospitalet.

Det var derfor en let beslutning at  gå i dialog med Håkon  Bolkan helt tilbage i 2007 hvor jeg mødte ham og hans kone, Ellen, i byen Bo da de arbejdedefor læger uden grænser.

I februar 2008 kom Håkon Bolkan på besøg på Masanga  og så på mulighederne for at  Masanga Hospitalet kunne være vært for et kirurgisk træningsprogram.

Håkon havde ideen om at  skabe task shift programmet, hvor der uddannes ikke læger til at lave specifikt lægeligt arbejde, oplært systematisk og under supervision, for at sikre kvaliteten. På det tidspunkt var der kun 5 kirurger i landet og 7 fødselslæger,  så Task Shift  programmet  viste vejen til at løse den manglende kirurgiske og obstetriske kundskab og kompetence i en periode , indtil landet selv ville kunne uddanne speciallæger. Der ville nok være tale om en længere periode, idet beregninger på det tidspunkt viste at det ville tage ca. 130 år før Sierra Leone havde det antal læger inkl. kirurger der skulle til for at dække behovet i landet.  Det var og  er derfor bydende nødvendigt at finde løsninger der kan imødekomme behovet for at kunne beherske livreddende kirurgi på landets sygehuse.

CapaCare  blev stiftet i 2009 og jeg sad med i CapaCares bestyrelse frem til 2018/2019 og betragter mig selv som Co-founder af organisationen. Jeg er stolt over at have været med til at organisationen kunne etableres og blive så succesfuld som den er blevet.

I 2010 havde jeg den enestående mulighed at medvirke til at CapaCare fik lov til at starte programmet. Den daværende CMO(Chief Medical Officer) dr. Dao faciliterede et møde med  den konstituerede sundhedsminister som underskrev aftalen, der gjorde at træningen kunne starte. Det var stort.  Forud for det havde der været talrige møder i ministeriet og med landet førende læger indenfor kirurgi og obstetrik. Det tog tid at acceptere  at programmet kunne være en model, et koncept, til at løse et uhørt stort problem for landet.

Heldigvis kunne vi komme i gang og startede med de første studerende i januar 2011. I starten har jeg selv deltaget som træner og dette med stor glæde. Jeg er selv speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi og det har været en meget stor fornøjelse at  arbejde sammen med , at træne med, at uddanne de studerende.  Et fantastisk engagement og tro på projektet hos de studerende og efterhånden også opbakningen fra MOHS og de mange partner hospitaler har styrket os i troen på at det er muligt at skabe en bedre verden, når vi hjælper og støtter hinanden, når vi er open minded , når vi siger “Yes”  og når vi holder os til planen.

Udviklingen af CapaCare og Masanga Hospitalet er gået “hånd i hånd.” Der er og har været en positiv vekselvirkning som i høj grad har styrket begge og hjulpet organisationerne igennem de mange udfordringer som vi har mødt.

Capacare har styrket Masanga Hospitalet betydning som en institution som  landet , distriktet og lokal samfundet har brug for. Netop fordi vi uddanner kirurger som er uundværlige for landet. Det har både på det nationale og det internationale plan medvirket til at udbrede forståelse af det udviklingsarbejde og den filosofi som vi har- at vi ikke er der  for vores egen skyld, at vi ikke “bare” laver service delivery men virkelig gør alt for at kapacitetsopbygge, at styrke de professionelle sundhedsarbejdere og deres arbejde.

Det har også været af stor betydning for opgradering af det kirurgisk arbejde på afdelingerne, på operationsgangen, på morgenkonferencerne og hele stemningen på  hospitalet som er et konstant lærende miljø.

Capacare er og har været stærk i forsknings øjemed og derfor ogpå spillet med ind i oprettelse af vores forskningsenhed, Masanga Medical Research Unit, MMRU.

Der er mange historier som jeg gerne ville dele  Et af de store øjeblikke var naturligvis den første graduations ceremoni,men det berørte mig dybere da den første SACHO blev allokeret eller posted fra MOHS til Masanga. Der stod Amara som var den første student i programmet.

Amara kom første gang til,  Masanga hospitalet i praktik under hans CHO(Community Health Officers) uddannelse. Kort efter blev han ansat som CHO og arbejdede i vores OPD,(Ambulatorium) loyalt og pligt opfyldende . Da muligheden for det kirurgiske træningsprogram var en realitet søgte han ind. Han har gennemført uddannelsen og efterfølgende arbejdet for MOHS bl.a. på Magburaka hospitalet, vores nære samarbejdspartner i distriktet. Han blev så udstationeret til at arbejde som kirurg på Masanga Hospitalet og det var et rørende og stort øjeblik da vi underskrev en aftale om at arbejde for os. Et stort vidnesbyrd på at programmet virker  og at det er den rette vej at gå.

Jeg håber at CapaCare vil forsætte deres gode arbejde, ikke bare i  Sierra Leone, men forhåbentlig i mange af de lande som har de samme udfordringer som vi kender i Sierra Leone.  Programmet har vist sin værdi og fortjener større opmærksomhed fra internationale organisationer såsom UN og WHO som kunne lægge pres på de lande som med stor fordel kunne gøre brug af programmet.

Det er og har været en vision  for CapaCare  at de nationale myndigheder skulle varetage programmet, være ansvarlige og drive det videre i fremtiden i samarbejde med CapaCare Sierra Leone og CapaCare International. Der er mange gode skridt i den retning og nu med en samarbejdsaftale med  uddannelses institutionen i Makeni som vi må håbe kan løfte og bære programmet i fremtiden.

Det er også et håb for fremtiden at CapaCare og Masanga Hospitalet  kan forsætte deres gode samarbejde og løfte  og videreudvikle det kirurgiske træningsprogram, udvikle forskningsenheden  og Masanga hospitalet til  at sikre den forsatte eksistens af organisationerne.

Et stort tillykke med de første 10 år – Vi glæder os til de næste 10 år.

Graduations ceremonien d 23. 10  blev et stort tilløbs stykke med gæster fra ind og udland og der blev holdt taler fra Sundhedsministeriet, WHO og UNFPA, MHRP, CapaCare og mange flere.

Der er ingen tvivl om at CapaCare og Masanga hospitalet er kommet for at blive og bliver en integreret del af det Sierra Leonske sundhedssystem og uddannelsessystem for fremtiden.

kirurger der kan redde liv

Uddannelse af kirurger i verdens fattigeste land med CapaCare