Peter Bo fik Lipmann prisen

Speciallæge Peter Bo Jørgensen, som til daglig driver Kirurgisk Klinik SagaNordic i Høje Taastrup, fik i 2014 tildelt Lippmann prisen ved Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde.
Prisen tildeles en kollega som har udmærket sig indenfor det kirurgiske speciale og Peter Bo Jørgensen blev indstillet til prisen af kollegaer.
Prisen blev overrakt ved åbningen af årets kirurgisk kongres. Den daværende formand Jens Hillingsø fremlagde komiteens begrundelse for pristildelingen. Her blev den enorme indsats fremhævet som Peter Bo Jørgensen har udført i Sierra Leone. Dels ved at sikre adgang til basale livreddende procedurer og behandlinger med genopbygningen af Masanga Hospitalet, dels for at medvirke til uddannelse af kirurger i verdens fattigste land. The Surgical Training Program som varetages af den norske humanitære organisation CapaCare uddanner læger og Community Health Officers i basal livreddende kirurgi. Disse kirurger som uddannes over 3år i alt kan på kvalificeret vis forestå disse livreddende operationer som kejsersnit, mm.
Siden 2006 har Peter Bo Jørgensen været initiativtager til Masanga projektet og medstifter bag CapaCare i 2009.

YouTube video

Læs indstillingen her:
Peter Bo Jørgensen er uddannet læge fra Købehavns Universitet i 1987. Han fattede hurtigt interesse for kirurgien og havde forskellige ansættelser i hovedsta

dsområdet frem til 1995 hvor han tog familien med til Norge for at få en speciallæge uddannelse i generel kirurgi og herefter mave-tarm kirurgi fra Aker Sykehus i Olso.
Familien vendte tilbage til Danmark i 2000 og efter en tid med afdelings- og overlæge vikariater i hele norden købte Peter et kirurgisk ydernummer og startede i 2003 kirurgisk klinik i Høje Taastrup. Siden studietiden var Peter interesseret i sociale uligheder og havde et stort ønske om at bruge sin uddannelse på at hjælpe rette op på verdens skævheder.
Muligheden bød sig da han i 2005 fik noget kirurgisk udstyr tilovers i forbindelse med at Kirurgisk Klinik flyttede i nye lokaler. Peter ønskede, at det stadig brugbare udstyr skulle finde anvendelse et sted hvor der var brug for det og faldt i sin søgen på en aftager over Masanga Hospitalet i Sierra Leone. Det viste sig at være et tidligere adventist hospital for spedalske, som af samme grund var placeret i junglen i dette verdens andet fattigste land. Hospitalet var imidlertid ikke fungerende, da adventisterne ikke var interesserede i at vende tilbage efter borgerkrigen der havde raseret landet såvel som Masanga Hospitalet fra start halvfemserne og frem til 2002.
Peter tog til Sierra Leone og med en god portion held, vedholdenhed og hjælp fra lokale kræfter lykkedes det ham at få skrevet en kontrakt med den Sierra Leonske omkring rehabiliteringen af Masanga Hospital løbende over ti år. Dette ledte til etableringen af Masanga Hospital Rehabilitation Project (MHRP). Peter stiftede til formålet foreningen Masangas Venner, nu Masanga DK, som han forsat er formand for.
Foreningen har siden 2006 arbejdet med MHRP som blev til et 3 benet projekt. Omdrejningspunktet var rehabilitering af hospitalet. For at sikre at bygninger fyldtes med kompetent viden har projektet i samarbejde med lokale myndigheder oprettet Tonkolilli District College of Health Sciences som blev akkrediteret i 2014. Her uddannes indtil videre sygehjælpere og sygeplejersker, endvidere et post-graduat kirurgisk træningsprogram for lokalt uddannede læger og Community Health Officers (3 årig afrikansk sundhedsuddannelse) i akut livreddende kirurgi (surgical training Programme). For at sikre projektet økonomisk i fremtiden er det sidste ben iværksætteri. På denne baggrund er Masanga Hospital Sustainability Enterprises etableret, en samling af mindre virksomheder i projektregi, som generer penge til driften af det samlede projekt.
Hospitalet er i dag et fuldt funktionelt 100 sengs hospital der årligt behandler ca. 20 000 patienter ambulant og 3000 indlagte. Der bliver lavet ca. 1000 kirurgiske indgreb årligt på Masanga og de kirurgiske kandidater fra Surgical Training Programme der sendes ud til de fleste af landets hospitaler er involverede i omkring 50% af alle kirurgiske indgreb i landet.
Peter Bo Jørgensen har været hovedmanden bag projektet siden opstart. Bag projektet er den dag i dag flere organisationer der er etableret til formålet i både England, Holland og Norge. Den danske organisation med Peter i spidsen tegner fortsat projektet og har sendt flere end 300 frivillige afsted til projektet for at styrke forskellige aspekter heraf siden 2006. Selv er Peter i Masanga ca. 2 måneder om året fordelt på 2 eller 3 ture. Han deltager i undervisningen af de kirurgiske kandidater og udfører ledelsesmæssige og projekt administrative opgaver såvel som lobbyisme i regeringen. I takt med at den lokale ledelse på projektet styrkes forventer Peter at disse opgaver løses lokalt.
Peter Bo er en ildsjæl, hvis utrættelige arbejde for det Sierra Leoneske sundhedsvæsen fortjener vores kollegiale såvel som menneskelige respekt og anerkendelse.