Patienttilfredshedsundersøgelse

Undersøgelse om patienttilfredshed

På Kirurgisk Klinik lægger vi stor vægt på at patienterne er tilfredse med forløbet af undersøgelse og behandling udført på klinikken.

Vi har tidligere lavet tilfredsundersøgelser dels i 2005 og dels i 2013. Begge disse undersøgelser viste en meget stor tilfredshed og påpeget kun enkelte område der kunne forberedes. Dette har primært været i forhold til svartider i en opfølgende proces. Dette har vi nu forbedret dels med faste telefontider for svar på prøver dels med stadig større kommunikation via mails.

Som en del af akkrediteringsprocessen kræver regionen at alle praktiserende speciallæger hver 3. år skal gennemføre en patienttilfredhedsundersøgelse. Der vil derfor i perioden fra d. 13. marts  til 31. marts blive gennemført en sådan undersøgelse. Alle patienter der kommer på Kirurgisk Klinik vil blive opfordret til at deltage. Deltagelsen er anonym og foregår ved at man taster sin e-mail ind på en tablet som er tilgængelig på klinikken. Mailadressen sendes via tilmeldingen til Rambøll konsulentfirma, som sender spørgeskemaet pr mail til de patienter der ønsker at deltage. Der er mulighed for at tilføje kommentarer. Klinikken får resultaterne og kommentarerne.

Vi håber på høj deltagelse således at vi forhåbentligt fortsat kan få bekræftet vores formodning om stor patienttilfredshed.

Operation

Der udføres mange forskellige typer operationer og undersøgelser på kirurgisk klinik. Her en brok operation i lokalbedøvelse