Ombygning på klinikken – 3 gode grunde

3 gode grunde til at bygge om på klinikken. Nedsætte risikoen for infektion , optimering af arbejds flow, at højne kvalitet og patientsikkerhed.

Kirurgisk Klinik SagaNordic har fornyelig foretaget en større ombygning af klinikken. For at imødegå det stadigt stigende behov for kvalitet og patient sikkerhed har klinikken investeret i en større ombygning. Det har vist sig at være en god ide og specielt nu her under corona pandemien.

For at reducere risikoen for infektion har klinikken valgt at lægge vaske og sterilcentral rummet midt i klinikken. Placeringen er mellem endoskopistuen  og operationsstuen. En af klinikken helt store aktiviteter er endoskopisk aktivitet –moderne videokikkert undersøgelser af mave- tarm systemet. En anden af de store aktiviteter er selvsagt kirurgiske indgreb.

Denne placering er af hensyn til personalet og den praktiske gennemførelse af undersøgelserne men specielt af hensyn til at reducere risiko for infektion. I rummene er der svingdøre der ensretter flowet . Det rene område med nyvasket , desinficeret og steriliseret instrumenter og udstyr,holdes adskilt fra det urene område.

Dette har stor betydning under corona pandemien. Vi rører ved  færre flader og  færre dørhåndtag når dørene er svingdøre og skubbes op med skulderen. Vi har beskrevet hvorledes at coronaen berører Kirurgisk Klinik SagaNordic.

 

svingdøren ensrette flow, det urene er på vej ud i skyllerummet.

Endoskopisygeplejersken, Tina Adamsen bærer skopet ud i skyllerummet.

Ved ensretning af flowet forhindres at det urene krydser det rene område. Dermed reduceres risiko for infektion.

Patient flow retningen er ligeledes sådan at patienterne ikke krydser det område hvor de rene instrumenter og udstyr transporteres.

Forandringerne har betydet et bedre  flow og bedre arbejdsmiljø. Vi kan lettere skifte imellem stuerne og med de nye retningslinjer for større afstand, passer det godt sammen.  Med større afstand forståes både tidsmæssig afstand mellem patienterne og de forskellige procedurer og at vi holder afstand til patienterne  samt at vi beskytter os med de korrekte værnemidler. Værnemidler kan vi  nu bestille fra regionen hvilket vi er glade for da det har været ualmindelig svært at skaffe værnemidler under corona krisen. Selvom vi er en privatklinik har vi kun en kunde, det offentlige, og vi sætter derfor stor pris på samarbejdet med regionen specielt i denne vanskelige tid med corona pandemien.

Venteværelset blev reduceret i størrelse og nu kun med 4 stole idet patienterne ikke må sidde for tæt. Vi anmoder venligst om at pårørende som er med til undersøgelser og behandling opholder sig uden for klinikken i deres bil eller går en tur i området. Dette er for at reducere trafikken i klinikken, at reducere corona smitten. Vi må nok være indstillet på at dettte forsætter i den nærmeste fremtid. Vi har forsat relativ kort ventetid til at komme til klinikken, vi prioritere forsat således at når der er exempelvis er tale om kræftudredning, så er der tider til dette.

Under pandemien har der været en nedgang i antal af patienter der henvender sig til os. Det er forståeligt, men det er vigtigt at udredning og behandling bliver sat i gang ved alvorlige sygdomme. Ellers kan vi risikere forhold  som i Sierra Leone hvor man under ebola epidemien oplevede at der døde 4 gange så mange af almindelige behandlelige sygdomme som  af selve Ebola virussen. Det er derfor vigtigt at man ikke holder sig tilbage med at gå til læge og eventuelt få en henvisning til nærmere udredning og behandling på Kirurgisk Klinik SagaNordic.

Der er ingen tvivl om at fremtidens endoskopistuer og operationsstuer bør været indrettet efter samme principper som beskrevet ovenfor. Kirurgisk klinik SagaNordic har taget højde for fremtidens krav til indretning og drift af moderne speciallægeklinikker.

Klinikkens udstyr testes regelmæssig for at sikre at de lever op til kravene fra Sundhedsstyrelsen samt i henhold til akkrediterings kravene.

Vi har regelmæssige tilsyn på vores endoskopi opvaskemaskine samt test af autoklaverings processen. Certifikater forefindes i klinikken.

ombygning af klinikken

Ombygningen startede i nov 2017 og blev taget i brug i begyndelsen af 2018.