Nye retningslinjer for besøg på Kirurgisk Klinik SagaNordic, test 2 dage før.

Du skal testes for Covid-19, 2 dage før du kommer til kirurgisk klinik SagaNordic.

Vi tager nu ekstra forholdsregler i brug for at mindske risiko for at vi bliver smittet og for at at vi ikke smitter andre.
Pandemien raser forsat i verden og herhjemme er der er en ikke ubetydelig stigning og spredning af Corona epidemien.
Vi skal alle gøres vores til at forhindre spredning og beskytte hinanden.

Sundhedsvæsenet holder åbent mens det meste af samfundet er lukket ned og mange er sendt hjem for at arbejde hjemme fra.
Det kan vi ikke på kirurgisk klinik og video konsultationer er ikke en succes i vores hverdag.

Vi er naturligvis glade og stolte over at blive betegnet som en kritisk funktion i samfundet og vi ønsker at medvirke til at aflaste sygehusene ved at varetage opgaver der kan lægges ud i vores klinik. Det har betydet, og kommer forsat til at betyde, at vi får flere patienter som bliver om visiteret til udredning og behandling. Indtil videre har det for det mest drejet sig om endoskopiske undersøgelser (kikkert undersøgelser af mave-tarmsystemet).

Da vi dermed holder klinikken i gang på fuld blus, har vi mange kontakter og er derfor i øget risiko for at blive smittet og også for at bringe smitten til videre til vores patienter.

Vi tester derfor os selv (klinikkens personale) jævnligt og vi ændrer nu vores procedurer således at alle patienter, uanset hvilken undersøgelse de skal til – skal have taget en Covid-19 test, PCR-test, 2 dage før de kommer her på klinikken.

Ved ankomst hertil skal man kunne fremvise en negativ test eller vi skal have mulighed for at gå ind på Sundhed. Dk og se den.

Det er beklageligt at det skal være sådan, men for tiden er det vores bedste mulighed for at sikre at vi kan holde åbent. Hvis en af klinikkens medarbejdere får Corona lukker hele butikken ned og ventetiderne forlænges og behandlinger forhindres med smerte og lidelse til følge.

Hvis der, mod forventning, skulle være patienter der ikke vil lade sig teste inden undersøgelse og behandling anmodes disse om at finde et anden sted eller vente med udredning og behandling til epidemien er overstået eller vi alle er vaccineret.

Bestil tid til Test og følg vores retningslinjer for beskyttelse.

Patienten selv skal bestille en tid til Covid-19 test. Dette sker ved at booke en tid på internettet via www.coronaprover.dk 

Ved almindelige kliniske undersøgelser har vi handsker og maske på  og ved samtaler er vi 1,5-2 meter fra hinanden. Ved ankomst til klinikken er der mulig for at bruge håndsprit ved indgang, før og efter toilet besøg og der er mulighed for almindelig håndvask.

I venteværelset der er kun plads til 4 personer. Pårørende bedes vente udenfor.

For at udgå for mange kontakter mellem personer tages patienterne ind på stuerne til undersøgelse i god tid før lægen kommer. Det vil derfor opleves som ventetid – og tag derfor telefon eller en bog med som kan anvendes indtil lægen er hos dig.

Vi forsøger efter bedste evne at holde tiderne – men det er mennesker vi arbejder med og derfor kan der forekomme ventetid. Hvis man  mod forventning ikke kan acceptere dette anmoder vi venligst patienterne om at finde et andet sted at blive undersøgt.